STEALTHBITS

Stealthbits veri güvenliği için bir yazılım üreticisidir. Şirket hassas verilerinin güvenliğine odaklanır ve yönetimini sağlar, kimlik bilgisi kötüye kullanımından korur ve veri erişimini kontrol eder. 

Stealthbits çözümleri aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır;

Son derece doğru ve hassas analitik motora dayanan StealthBits çözümleri, her zaman her türlü cihazdan sadece doğru kullanıcıların doğru veriye erişimini sağlayarak, tüm kullanımların izlenebilmesi ve kötüye kullanımların işaretlenebilmesiyle kurumlara toplam görünürlük ve verileri üzerinde kontrol hizmeti sunmaktadır. 

Yapılandırılmamış ve yarı-yapılandırılmış veri yönetim, loglama, takip ve raporlama yazılımlarının liderlerindendir.