Veri Merkezli Denetim ve Koruma

Temelinde verileriniz ile BT güvenliğini düzenleyin, Verilerinizi bilin - Önemli olanı koruyun!

Veri Merkezli Denetim ve Koruma (DCAP)

Büyük Veri ve Bilgi Çağı’nın yükselişinde, veriler her zamankinden daha değerli hale geldi. IoT ve teknolojinin ilerlemesi, siber suçlular için artan fırsatlara da katkıda bulunuyor.

GDPR, PCI-DSS, HIPAA/HITECH ve ISO/IEC gibi veri koruma ve veri güvenliği kontrollerine ilişkin katı düzenleyici gereksinimlerle birleştiğinde, kuruluşlar veri merkezli denetim ve koruma (DCAP) ile işlerini ve müşteri verilerini giderek daha fazla güvence altına alıyorlar. .

DCAP nedir?

Veri Merkezli Denetim ve Koruma (DCAP), kuruluşunuzun veri gizliliğini korumanın bir yoludur. Ağların, yazılımların veya donanımların güvenliğinden ziyade verilerin güvenliğini ele alır.

Bu, şu yollarla yapılır:

  • Veri sınıflandırma
  • Hassas veri depolama
  • Veri güvenliği yönetimi
  • Verileri yetkisiz erişime karşı koruma

Veri izleme ve denetleme Netwrix çözümleriyle işbirliği içinde, müşterilerimize hassas bilgileri en yüksek hassasiyetle tanımlama ve sınıflandırma yetkisi veriyoruz.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Verilerinizi Bilin

Siber güvenlik çabalarınızın gerçekten önemli verilere lazer odaklı olduğundan emin olun (koruma gerektirmeyen yanlış pozitifler yerine).

Netwrix’in birleşik platformu, ister şirket içinde ister bulutta olsun, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış veriler dahil olmak üzere hassas, düzenlenmiş veya görev açısından kritik bilgilerinizi tutarlı ve doğru bir şekilde tanımlar ve sınıflandırır.

Önemli Olanı Koruyun

Hassas verilerinizin aşırı açığa çıkıp çıkmadığını biliyor musunuz? Bunlara kimler erişebilir? Taşınmış, kopyalanmış, değiştirilmiş veya silinmiş mi? ​

Netwrix çözümleri şunları yapmanızı sağlar:

  • En kritik verileriniz etrafında riske uygun güvenlik kontrollerinin uygulandığından emin olun.
  • Anormal aktiviteyi erken tespit edin ve bir tehdit ihlale dönüşmeden önce yanıt verin.
  • İzinleri sıkılaştırarak ve veri ve altyapı güvenlik risklerini azaltarak hassas içeriğin açığa çıkmasını azaltın.
  • Tüm anormal davranışların ve ilgili risk puanlarının tek bir görünümü ile olayları daha iyi tespit edin ve önceliklendirin.
  • Olay desteği sağlayarak ve daha hızlı, daha doğru soruşturmalar sağlayarak tehditlere zamanında müdahale edilmesini sağlayın

Uygunluğu Kanıtlayın

Tüm altyapınızda veri güvenliği kontrollerinin etkinliğini değerlendirin, böylece herhangi bir kusuru denetçiler aramadan önce düzeltebilirsiniz. Denetçilere, kontrollerinizin yönetmeliklere uygun olduğunu göstermek için ihtiyaç duyduğunuz somut kanıtları alın ve anlık soruları hızla yanıtlayın.