Penetrasyon Testi

You are here

Penetrasyon (Sızma) Testi

Penetrasyon testi, kurumların bilişim sistemlerini oluşturan ağ altyapılarına ve her türlü donanım, yazılım ve uygulamalarına kötü niyetli kişilerin saldırı yöntem ve araçları kullanılarak yapılan saldırı ve müdahaleler ile güvenlik açıklarının tespit edilip, bu açıklarla sisteme sızılmaya çalışılması ve tüm bu işlemlerin sistematik bir şekilde raporlanmasıdır. Penetrasyon testlerinin sonucunda elde edilen bilgiler ışığında kötü niyetli saldırganların kullanabileceği açıklar tespit edilerek bu açıkların kapatılması ve atak yüzeyinin azaltılması sağlanır.

Penetrasyon testi için olan çözümlerimiz;